ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ
  • ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ
  • ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ

ਅਸੈਸਬਿਲਟੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ. ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੜਣਯੋਗਤਾ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਸਪੇਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸਟ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਆਈਕਾਨ

ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

A- ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟਾਓ: ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਆਮ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ: ਡਿਫੌਲਟ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

A + ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾਓ: ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਧਰ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਬਦਲੋ:

ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਾਠ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੜਨਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਨੋਟ: ਰੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਾਇਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵੇਖਣਾ